אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

שער המצוות - עולת תמיד

מכתבי האר"י

שפה : עברית

הספר כולל שני שערים מכתבי האר"י הקדוש: שער המצוות- השער החמישי משמונה שערים שחבר רבי חיים ויטאל זיע"א ממה שקיבל מהאר"י הקדוש ובו ביאורים על עניני המצוות על פנימיות התורה וחכמת הקבלה בסדר פרשיות התורה. עולת תמיד - בענייני התפילות ציצית ותפילין. עם הגהות רבי מאיר פאפירש והגהות וחידושים מספרים שונים.

190414

57.00 ש"ח