אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

גליא רזא

שפה : עברית

ספר גליא רזא מהמקובל רבי אברהם תלמיד האריז"ל ומוזכר בשם החיד"א ב"שם הגדולים" כ"בעל דברים נוראים".
יצא לאור בפעם הראשונה ע"י האדמו"ר מצ'רנוביץ זצוק"ל הכותב בהקדמתו: "..שכל דברי הספר הזה על תבה ותבה אית בהו שרשים גדולים ונעלמים, נוראים ונפלאים לכנוס על ידם לפני ולפנים ולהבין דברי רז"ל, תורה שבכתב ובע"פ".
וכעת יוצא לאור בפעם השניה עם תוספת חשובה מכתב יד שפוענח, מנוקד ומבואר עם חמש מאות הערות ועם מפתחות מועילים.

190070

79.00 ש"ח