אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

ידיד נפש - כונות התפילה

שלושה כרכים

שפה : עברית

בספרים אלה מביא המחבר את כוונות האריז"ל כפי שנכתבו ב'פרי עץ החיים' וב'שער הכוונות'. כמו כן מובאות קיצור כוונות הרמח"ל, כוונות מהסידורים קול יעקב, סידור הר"ר שבתאי ז"ל, סידור בעל התניא, סידור הגר"א, סידור שער השמים לשל"ה הקדוש, סידור תפלה למשה לרמ"ק, מובאות מ'לשם שבו ואחלמה' ועוד כהנה וכהנה. שלושה כרכים: כרך א' לתפלות ימות החולכרך ב' לתפילות שבת ור"חכרך ג' על המועדים.

190164

180.00 ש"ח