אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

מחברת הקודש

כוונות התפילה

שפה : עברית

 ספר הכוונות לשבתות וחדשים וזמנים יקרים. נוסף עליהם כל פרטי הכוונות אשר בספר פרי עץ חיים לא נזכרים ובספר משנת חסידים בקיצור גדול נאמרים. כאן נמצאו הכל בביאור רחב מבוארים. ממעונות אריות והררי נמרים. דברי אלקים חיים מפרי עץ חיים אשר בתוך הגן נטוע כמסמרים. וגם דרשות דרך רמז, הכל מהאלקי הרח"ו כפי מה שקיבל מהאר"י זכרונם לברכה לדור דורים. בתוספת ביאורים  ממהמקובל רבי נתן שפירא (הרנ"ש) זצוק"ל, ומהמקובל רבי מנחם עזריה מפאנו (הרמ"ע) זצוק"ל. נדפס ונסדר מחדש ברוב פאר והדר בתוספות מבוא ומפתחות ע"י הרב משה צוריאל.

190215

94.00 ש"ח