אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

פתח השער

כתבים חדשים מבעל הסולם

שפה : עברית

כתבי יד מרבי יהודה אשלג זצוק"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, היוצאים לאור לראשונה, ובהם מאמרים ורשימות בעבודת ה' על דרך הפנימיות וחכמת הקבלה. כולל שישה שערים: פתח השער, שערי שירים, שערי תפילה, שערי עבודה, שערי חכמה, שערי איוב. ועליהם נוסף הערות ומראה מקומות.

130008

45.00 ש"ח