אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

אגרות הרמ"ז

מהרב משה זכותא

שפה : עברית
ספר אגרות הרמ"ז כולל אגרות ששלח המקובל הרב משה זכות זצ"ל בעניני חכמת הקבלה וענינים נוספים, מוגה ומתוקן על פי כתב יד בתוספת מראה מקומות, הערות ומפתחות. כולל מבוא על חיי רבי משה זכות, רבותיו ותלמידיו, ספריו ושיטתו בקבלה וכן על רבני וגדולי דורו. ונלווה אליו הבקשה הנפלאה אלף אלפין ולה פירוש רב ומועיל.

190004

86.00 ש"ח