אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

אוצר מדרשי חז"ל

שפה : עברית

אוצר מדרשי חז"ל הוא אסופת מדרשים בענייני גן עדן, גיהנום, חיבוט הקבר וסדר הדין של מעלה, שנמצאים במקומות שונים בדברי חז"ל בברייתות ובמדרשים, ונאספו ונקבצו עתה יחד למקום אחד, למען יוכלו כל מבקשי השם למצוא דברי חז"ל בענינים אלו במקום אחד. והכל נעשה בסדר חדש, בתוספת ניקוד, פיסוק וקיטוע, ומאות מראי מקומות וציונים, ובשולי היריעה הובאו איזה הוספות והערות.

הספר מחולק לשבעה חלקים ובסופו קונטרס "והחי יתן אל לבו" והוא ליקוט מדברי חז"ל ומהקדמונים של סדר המאורעות והדינים העוברים על האדם מעת שבא זמנו להיפטר מן העולם, עד לאחר קבורתו, והעמדתו לדין בבי"ד של מעלה. 

הוצאה חדשה - תשע"ו. 

190633

45.00 ש"ח