אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

ברית כהונת עולם

2 כרכים

שפה : עברית

ספר ברית כהונת עולם מהגאון המקובל מוה"ר יצחק אייזק כהן צדק זצוק"ל מחבורת המגיד ממעזריטש מתלמידי הבעש"ט. מבאר על פי חכמת הקבלה והחסידות ענייני תפילה, חגים ומועדים, שבת ועוד עניינים שונים. עם פירוש "שער שמעון" מהמקובל מוהר"ר שמעון אנגלנדר זצ"ל.

190059

130.00 ש"ח