אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

דברי שלום - כרך ח'

מנהגי הרש"ש

שפה : עברית

כל המנהגים שהנהיג הרש"ש הקדוש ואיתו חבריא קדישא המקובלים בישיבת בית-אל ע"פ סדר שולחן ערוך. ועליו הפירוש נר שלום, המביא ראיות ומקורות למנהגם הטהור מהש"ס ומפוסקים פשטנים ומקובלים וכתבי האר"י הקדוש. כרך ח' עוסק בסעיפים תצ"ד-תק"פ בשולחן ערוך. מסודר וערוך ע"י הרה"ג אבנר עפג'ין שליט"א.

190084

45.00 ש"ח