אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

דברי שלום - כרך י'

מנהגי הרש"ש

שפה : עברית

כל המנהגים שהנהיג הרש"ש הקדוש ואיתו חבריא קדישא המקובלים בישיבת בית-אל ע"פ סדר שולחן ערוך. ועליו הפירוש נר שלום, המביא ראיות ומקורות למנהגם הטהור מהש"ס ומפוסקים פשטנים ומקובלים וכתבי האר"י הקדוש. כרך י' עוסק בסעיפים תקפ"ה-תר"ג בשולחן ערוך. מסודר וערוך ע"י הרה"ג אבנר עפג'ין שליט"א.

190086

45.00 ש"ח