אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

שער הפסוקים/ספר הליקוטים

מהאריז"ל

שפה : עברית

שער הפסוקים הוא השער הרביעי מן השמונה שערים המפורסמים מכתבי האר"י הקדוש, ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על כל התנ"ך, אשר חבר  רבי חיים וויטאל זצללה"ה אשר קבל מפי רבו המקובל האלוקי רבי יצחק לוריא אשכנזי (האר"י) זיע"א.

ונוסף עליו ספר הליקוטים מהאר"י הקדוש זיע"א, לקטו תחלה הרב עיר וקדיש מרנא ורבנא ר' מאיר פאפירש זלה"ה מדרושי הרב האמתיים. ואחר כך סדרו הרב המקובל האלקי ח"ק כמוהר"ר שר שלום מזרחי שרעבי זצוק"ל.

יוצא לאור עם תוספת הגהות, מראה מקומות וחידושים רבים אשר לוקטו מכמה וכמה ספרים ע"י רבי זאב וולף אשכנזי זצ"ל.

190415

119.00 ש"ח