אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי יהודה צ. ברנדוין

רבי יהודה הרש ברנדויין היה קם כל ימיו לפנות בוקר, ללמוד בספר הזוהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש. יד ההשגחה העליונה זימנה את רבינו הקדוש בעל "הסולם" לדור באותו בית בו דר רבי יהודה הרש, בעיר העתיקה, ומשם ועד התקשרותו ודבקותו ברבינו בעל "הסולם" הדרך היתה קצרה. הוא נעשה לאחד מתלמידיו הגדולים ביותר, עד שהשכיל מפיו כל דרכו הנפלאה בזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש. והיה קשור עמו כל ימיו בקשר בל ימוט. רבי יהודה הרש נעשה גיסו של בעל "הסולם" ברבות הימים הוא נישא למרת לאה אחות אשתו של מרן הקדוש זי"ע. הוא היה מקורב מאד לרבינו הקדוש, עד כדי כך שכבוד קדושת אדמו"ר רבי ברוך שלום זי"ע אמר, שלמעשה רק שני תלמידים תפסו את דרך הלימוד של אביו הקדוש בעל "הסולם" על בוריה, הראשון היה אדמו"ר עצמו, והשני – רבי יהודה הרש ברנדויין. גם רבי בנימין סינקובסקי העיד שפעם אמר לו רבינו הקדוש שיש רק ב' תלמידים שקנו את תורתו בשלימות, והם בנו רבי ברוך שלום ורבי יהודה הרש. רבי יהודה הרש עזר רבות בהבאת פירוש "הסולם" של רבינו הקדוש לידי גמרו, הוא הגיה את פירוש "הסולם" לפני הדפסתו וגם לאחר הדפסתו. כמו"כ סידר את "מסורת הזהר" ואת "חלופי גרסאות" (ב' מדורים קטנים אשר מקומם מעל פירוש "הסולם"). גם בספרים הקודמים עזר רבות, למשל הוא הגיה את הספר "תלמוד עשר הספירות" וכן את "בית שער הכונות". הוא עשה עבודתו זו ביום ובלילה, בהתאמצות עצומה למען התגלות האור הגדול הזה בעולם, ובנאמנות אין קץ לרבו הקדוש בעל הסולם. נפטר לחיי העוה"ב י"ח ניסן ג' דחוה"מ פסח תשכ"ט.