אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי נפתלי הרץ בכרך

רבי נפתלי הרץ בכרך זצ"ל נולד בפולין, מגיל צעיר נמשכה נפשו להשכיל ולרוות ממימי חכמת הקבלה והירבה לנסוע בארצות שונות לצורך לימוד הקבלה. בין מסעותיו הגיע גם לארץ ישראל, שם למד מתלמידי האר"י הקדוש- רבי סולימן מוגרבי ורבי סעיד סגי נהור. כמו כן למד בירושלים מפי השל"ה הקדוש. לאחר לימודיו בארץ ישראל שם השתלם בתורת הקבלה על פי שיטתו של האר"י הקדוש, חזר לאירופה, לימד וכתב ספרים בחכמת הקבלה, ונחשב לאחד ממעבירי שיטת האר"י הקדוש למקובלי אירופה. בעיקר ידוע ספרו עמק המלך בו מובאים עקרים ויסודות בקבלה על פי שיטת האריז"ל.