אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

מקובלים ולימוד הקבלה

תולדות חייו של המקובל רבי יהודה אשלג - בעל הסולם

תולדות חייו של המקובל האלוקי מרן רבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש

קרא עוד

תולדות חייו של רבי ברוך שלום הלוי אשלג

חייו ופועלו של רבי ברוך שלום הלוי אשלג בנו בכורו של רבי יהודה הלוי אשלג בעל הסולם- מסכת מרתקת ומופלאה של עובד ה' אמיתי.

קרא עוד

על האר"י הקדוש ולימוד חכמת הקבלה

מאמר המתאר את דמותו של המקובל האלוקי האר"י הקדוש ומסביר את חשיבות לימוד חכמת הקבלה בדורנו.
קרא עוד

עיקרי תורתו בעל הסולם

מאמר המסביר את עקרונות תורתו של הרב יהודה לייב אשלג- בעל הסולם

קרא עוד

חשיבות לימוד חכמת הקבלה

קטע מתוך הקדמה לספר הזהר מספר ההקדמות לחכמת האמת שכתב בעל הסולם זצ"ל, בו מסביר את חשיבות לימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, וכיצד יכול כל אדם על ידי עבודתו הפרטי להעלות או להוריד את מצב העולם כולו.

קרא עוד

הקדמת מוהרח”ו זיע”א על שער ההקדמות

הקדמה שכתב רבי חיים ויטאל זי"ע תלמידו של האר"י הקדוש לשער ההקדמות מספר עץ החיים בה מסביר את החשיבות הרבה של לימוד חכמת הקבלה ופנימיות התורה.

קרא עוד

גדולי ישראל על חשיבות לימוד חכמת הקבלה

מקבץ מקורות מגדולי ישראל השונים בעניין חשיבות לימוד חכמת הקבלה ופנימיות התורה.

קרא עוד

חכמת הקבלה- מטרות ויעד

בורא העולם ברא את הבריאה כולה בכדי להטיב לנבראיו, דהיינו בכדי שיהיה גילוי אלוקותו בין כל בני אדם. על כן ברא באדם טבע המכונה בשם רצון לקבל הנאה ותענוג, ומכונה גם אהבה עצמית, בכדי שיוכל לקבל את הטוב והעונג המושפעים מהבורא. מחמת זאת אדם בריא מודרך ומנווט ע"י הטבע הבסיסי הזה של רצון לקבל הנאה ותענוג. אולם האדם בן דורינו לא מנווט את הרצון לקבל הנאה שבו כלפי הנאות רוחניות, אלא עוסק בהנאות גשמיות בלבד, שאינן מתאימות לו באמת. וכמו כן - אם האדם אינו שם גבולות לתיפקוד הרצון לקבל הנאה שבו, אלא נותן לו דרור, אזי הופך הרצון לקבל הזה לקוטל הראשון והאחרון של האדם.

קרא עוד

תורת הקבלה ומהותה

 מאמר "מהות חכמת הקבלה" מהספר- פרי חכם מאמרים, בו מסביר בעל הסולם בצורה בהירה ומתומצתת את מהות תורה הקבלה וכיצד אפשר לזכות בהשגת החכמה. 

קרא עוד

אזהרת בעל הסולם

קטע מכתבי בעל הסולם זצוק"ל לגבי עתיד עם ישראל והאנושות כולה ביחס ללימוד חכמת הקבלה ופנימיות התורה על פי דרכו

קרא עוד

ה' בתשרי- יורצייט הברכת שלום זצוק"ל

האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל – הברכת שלום, בנו בכורו של רבי יהודה אשלג מחבר פירוש הסולם על ספר הזוהר הקדוש. הוא הקים בית מדרש שהיה כמו מגדלור בלב ים, בית מדרש שמחנך באופן מסודר ומאסיבי ובאופן יום יומי לעניין עבדות ה' על דרך האמת. האווירה שהיתה בבית המדרש היתה אוירה חריפה מאוד של עבודת ה'.

קרא עוד

יום הכיפורים - פטירת בעל הסולם

יום הכיפורים הוא יום פטירתו של מחיה הזהר הקדוש בעידן המודרני – המקובל האלוקי רבי יהודה הלוי אשלג זצוק"ל. בעצם היום הקדוש בשנת תשט"ו, נסתלק בסערה לשמי מרום איש אשכולות זה, והשאיר אחריו מסות רעיוניות, אשר לפי צוואתו הרוחנית עתידות לשנות את פני הדור העתידי כולו.

קרא עוד