אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי אביגדור עזריאל

הרב המקובל רבי אביגדור עזריאל, תלמיד חבר של המקובל הרש"ש מבית דינו של מהרי"ט אלגאזי.