אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי אלעזר מגרמיזא

רבי אלעזר מגרמיזא (הר"א מגרמיזא) זצוק"ל, מבעלי התוספות. נולד בשנת ד'תתקכ"ה (משוער) במגנצא, אביו ורבו היה רבי יהודה בר קלונימוס, מגדולי החכמים שבדור. את תורת הקבלה למד מרבי יהודה החסיד. היה מקובל גדול ופוסק, כתב כ-30 ספרים הן בתורת הנגלה והן בחכמת הקבלה. נודע ספרו הרקח- ספר בדברי הלכה ומוסר. העמיד תלמידים רבים, נפטר בערך בשנת ד'תתקצ"ח בוורמס.