אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי ברוך שלום אשלג

המקובל רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל המכונה "הברכת שלום", בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם זצוק"ל. נולד בפולין בז' בשבט התרס"ז ונפטר בה' תשרי התשנ"ב בישראל. למד אצל אביו הקדוש וירש ממנו את מלוא דרכו הרוחנית. הוא היה דבוק ומחובר עם אביו הקדוש בליבו ובשכלו, ולא זזה ידו מתוך ידו כל שנותיו. לאחר פטירת בעל הסולם המשיך כאדמו"ר לבית אשלג ללמוד וללמד בספרי אביו, להעמיק, להרחיב ולבאר את שיטתו בלימוד חכמת הקבלה ופנימיות התורה. למאמר נרחב על חייו של הברכת שלום זצוק"ל- הרב אשלג