אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי דוד מינצברג

רבי דוד מינצברג מגדולי תלמידי בעל הסולם. סיפר בנו רבי שמואל מינצברג: "המוסד "חיי עולם" שבעיר העתיקה, היה המוסד הגדול ביותר באותם זמנים. הוא כלל ישיבה לבחורים וכן כולל. בתור בחור למד אבי מורי רבי דוד בישיבת "חיי עולם", אח"כ בתור אברך גם לימד שם. אבי מורי היה ידוע בירושלים מאד, הוא היה נכד של היהודי הקדוש, של רבי משה לעלובר ושל בעל "עטרת צבי". אבי מורי היה מפורסם כפיקח גדול, ואם ח"ו היה מתערער ענין שלום בית למשל, היו מזמינים אותו לישב את ההדורים". עכ"ל. לאחר שרבי משה יאיר ווינשטוק זצ"ל נתקשר בעבותות של אהבה לרבינו בעל "הסולם", הביא את רבי דוד מינצברג ג"כ. רבי דוד היה מגיע לשיעורי רבינו הקדוש במסירות נפש. הוא היה מגיע לשיעור בשעה אחת לפנות בוקר, לאחר התפילה היה הולך ללמד בישיבת "חיי עולם" עד אחת בצהרים, ואח"כ היה חוזר לשיעור אצל בעל "הסולם" בצהרים, ושוב חוזר ללמד בישיבת "חיי עולם" אחה"צ.