אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי חיים ויטאל

המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל (הרח"ו) זצוק"ל נולד בצפת בר"ח מרחשוון ה' ש"ג [1543]. למד הלכה בישיבה של ר' משה אלשיך וקבלה בישיבת הרמ"ק. לאחר שהאר"י הקדוש הגיע לצפת הוא בחר ברבי חיים ויטאל להיות תלמידו הקרוב, והרח"ו דבק בו בכל נפשו ומאודו ולמד ממנו את כל תורתו. לפני פטירתו אמר האר"י כי רק הרח"ו הבין את שיטתו ולכן רק הוא יכול להמשיך ללמוד את התורה. המהרח"ו נפטר בדמשק בשנת 1620 (שנת ש"פ), ונקבר שם, לאחר פטירתו נשארו כתבים רבים שכתב ממה ששמע מהאר"י הקדוש ומהם הודפסו לאחר מכן כתבי האר"י.