אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

רבי חיים שאול הכהן דוויק

המקובל רבי חיים שאול הכהן דוויק זצוק"ל נולד בשנת ה'תרי"ח בארם צובא בסוריה. למד בשקידה ש"ס ופוסקים ומנעוריו החל ללמוד את תורת הקבלה. בשנת ה'תר"ן עלה לארץ ישראל, והצטרף לישיבת המקובלים "בית אל" בירושלים.כעבור זמן קצר התפרסם כענק בחכמת הקבלה. רבי חיים דוויק הקים את ישיבת המקובלים "רחובות הנהר" בשכונת הבוכרים בירושלים בה למדו ממובחרי חכמי הקבלה שהתפללו עפ"י כוונות הרש"ש. ר' שאול חיים נעשה לראש המקובלים בירושלים, ונחשב למורם ורבם של זקני המקובלים בדור האחרון. עם כל זאת שמר כל ימיו על ענווה וצניעות ונהג בפשטות עם כל אדם. הסתלק בשנת ה'תרצ"ג.