הקבלה היא החכמה היהודית המקורית אשר קיבלו חכמי הדורות איש מפי איש. חכמה זו מתארת מערכת מדרגות נפשיות שיצר הבורא, והטביע אותה בנפש האדם, מן המדרגה הגבוהה ביותר ועד הנמוכה ביותר. חילוקי המדרגות נוצרים ע"פ פרמטרים של אהבת הזולת ואהבה עצמית.