אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

הקדמות הסולם

מאת רבי יהודה ליב הלוי אשלג

שפה : עברית

ההקדמות לספרי בעל הסולם בענייני מחשבת הבריאה, עבודת ה' ומהות פנימיות התורה

מאת האדמו"ר מרן רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצוק"ל מחבר פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש. 

יוצא לאור בעריכה חדשה ומפוארת בתוספת הקדמות חדשות שלא ראו אור, מראי מקומות, הפניות והערות. 

ע"י עמותת "אור הסולם" מרכז מורשת בעל הסולם. 

190612

70.00 ש"ח